Voorwoord

  Hondenclub de Rakkers is gesticht op 29 september 1996 als een feitelijke vereniging en tijdens de Algemene Vergadering van 4 januari 2004 omgevormd tot een vzw. Onze club is gevestigd te Maasmechelen - Opgrimbie. Sinds het prille begin van ons bestaan zijn wij aangesloten bij de Hondenfederatie en Kynologische Maatschappij V.O.E.

  Deze aansluiting biedt onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan agility en gehoorzaamheids wedstrijden ongeacht het ras, met of zonder stamboom, om mee te strijden voor een podium plaats tijdens het Belgisch Federaal Kampioenschap. Door de aansluiting van de V.O.E. bij het U.C.I., V.C.H.H.D. en het I.F.C.S. kunnen onze leden eveneens deelnemen aan Internationale wedstrijden en/of schoonheidswedstrijden in binnen en buitenland. Uiteraard zijn de liefhebbers die enkel komen trainen om hun hond op te voeden tot een gehoorzame huishond evenzeer welkom.

  Voor deelname aan onze lessen moet uw hond ingeënt zijn tegen hondenziekte, kattenziekte, rattenziekte leverziekte en kennelhoest. De club stelt hiervoor een formulier ter beschikking dat U kunt downloaden en laten invullen door uw dierenarts. Dit formulier is tevens het inschrijvingsformulier. U kunt dit formulier eveneens bekomen op de hondenclub tijdens de lesuren.

  De puppy lessen gaan door op woensdagavond vanaf 19u00 en zaterdag middag vanaf 14u45. De opvang van de nieuwkomers gebeurt zaterdags in de namiddag en woensdag avond om 19u00 en is vrijblijvend evenals de eerste puppy les. Nadien bent U verplicht zich in orde te stellen wat betreft het inschrijvingformulier en het betalen van de contributie. Het inschrijving formulier moet ons overhandigd worden tijdens de tweede les. Slechts na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de te betalen contributie betaald te hebben is men verzekerd.

  Ieder lid ontvangt nadien op eigen naam een verzekeringskaart. Deze kaart vormt het bewijs van aansluiting en verzekering van het lid bij Hondenclub "De Rakkers" en de K.M.V.O.E. Eveneens kan men vanaf men in de A-klasse zit deelnemen aan de agility training zonder bijbetaling van extra lesgeld.
  In het lidmaatschap is een B.A en L.O. verzekering inbegrepen. De B.A en L.O. verzekering is goedgekeurd volgens de normen ons door BLOSO opgelegd. Alle leden dienen de statuten en het huishoudelijke reglement te respecteren.


Design