Berichten

  • Het jaarlijks lidgeld bedraagt vanaf januari 2011 ››› 55 euro/jaar en voor de tweede geleider 28 euro/jaar
  • Bericht aan alle leden: Gelieve bij verhuis steeds uw nieuwe adres door te geven aan de secretaris van de club.
  • Kennismakingsles vanaf november enkel op zaterdag.
  • Meer informatie over de Hondenfederatie V.O.E.
  • example graphic

    example graphic


Design