Berichten

  • Het jaarlijks lidgeld bedraagt vanaf juli 2017 ››› 65 euro/jaar en voor de tweede geleider 30 euro/jaar
  • Bericht aan alle leden: Gelieve bij verhuis steeds uw nieuwe adres door te geven aan de secretaris van de club.
  • Zaterdag 22 juli, verlofwandeling + BBQ. Vanaf 23 juli t/m 15 augustus GEEN LES wegens zomervakantie.
  • Meer informatie over de Hondenfederatie V.O.E.
  • example graphic

    example graphic


Design